Romarbrevet 15:9

och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet (nåd).

[I följande fyra citat visar Paulus att Guds syfte alltid varit att välsigna hedningarna genom Israel. De kommer från de tre huvuddelarna i GT: Torah (Moseböckerna), Neviim (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna). Tre stora judiska ledare citeras: Mose, Jesaja och David.]

Som det står skrivet [av David, se Ps 18:1]: Därför vill jag tacka dig bland hednafolken
    och lovsjunga ditt namn. [2 Sam 22:50; Ps 18:50]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὰ   δὲ   ἔθνη   ὑπὲρ   ἐλέους   δοξάσαι   τὸν   θεὸν   καθὼς   γέγραπται·   διὰ   τοῦτο   ἐξομολογήσομαί   σοι   ἐν   ἔθνεσιν   καὶ   τῷ   ὀνόματί   σου   ψαλῶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and [for] CONJ
G1484 ἔθνη hedning, folk, the Gentiles, N-APN
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1656 ἐλέους barmhärtighet mercy, N-GSN
G1392 δοξάσαι prisa, ära to glorify V-AAN
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1843 ἐξομολογήσομαί bekänna, prisa I will praise V-FMI-1S
G4771 σοι du, ni, er You P-2DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, [the] Gentiles, N-DPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G5567 ψαλῶ. lovsjunga will I sing.” V-FAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.