Romarbrevet 15:8

Vad jag vill säga är att den Smorde (Messias, Kristus) har blivit omskärelsens tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   γὰρ   Χριστὸν   Ἰησοῦν   διάκονον   γεγενῆσθαι   περιτομῆς   ὑπὲρ   ἀληθείας   θεοῦ   εἰς   τὸ   βεβαιῶσαι   τὰς   ἐπαγγελίας   τῶν   πατέρων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for, CONJ
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G1249 διάκονον tjänare, församlingstjänare, diakon a servant N-ASM
G1096 γεγενῆσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to have become V-RPN
G4061 περιτομῆς omskärelse of [the] circumcision N-GSF
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0225 ἀληθείας sanning [the] truth N-GSF
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in order PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0950 βεβαιῶσαι bekräfta, befästa to confirm V-AAN
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G1860 ἐπαγγελίας löfte promises given N-APF
G3588 τῶν denna, denne to the T-GPM
G3962 πατέρων, fader fathers, N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.