Romarbrevet 15:7

Välkomna därför ständigt varandra in i era hjärtan, på samma sätt som den Smorde (Messias, Kristus) har tagit emot oss, till Guds ära. [Paulus ger samma uppmaning som han öppnade detta avsnitt med i Rom 14:1 och knyter ihop undervisningen.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   προσλαμβάνεσθε   ἀλλήλους,   καθὼς   καὶ   ὁ   Χριστὸς   προσελάβετο   ὑμᾶς   εἰς   δόξαν   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G4355 προσλαμβάνεσθε ta med do receive V-PMM-2P
G0240 ἀλλήλους, varandra one another C-APM
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G4355 προσελάβετο ta med received V-2AMI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1391 δόξαν härlighet, prakt, heder [the] glory N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.