Romarbrevet 15:6

så att ni med ett ackord (enade; med samma sinne) och med en mun [passionerat] kan ära (prisa, upphöja, förhärliga) vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) Gud och Fader. [Fil 2:1‑2]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   ὁμοθυμαδὸν   ἐν   ἑνὶ   στόματι   δοξάζητε   τὸν   θεὸν   καὶ   πατέρα   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3661 ὁμοθυμαδὸν samfällt, enighet, gemensamt, endräktigt tillsammans, ett och samma sinne with one accord, ADV
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G1520 ἑνὶ en one A-DSN
G4750 στόματι mun mouth, N-DSN
G1392 δοξάζητε prisa, ära you may glorify V-PAS-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.