Romarbrevet 15:5

Må nu uthållighetens och uppmuntrans (uppmaningens, tröstens) Gud ge er hjälp att vara eniga med varandra (att ha samma sinnesinställning, attityd, tänkesätt och förståelse) i enlighet med den Smorde (Messias, Kristus) Jesus [efter hans exempel och vilja],


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   θεὸς   τῆς   ὑπομονῆς   καὶ   τῆς   παρακλήσεως   δῴη   ὑμῖν   τὸ   αὐτὸ   φρονεῖν   ἐν   ἀλλήλοις   κατὰ   Χριστὸν   Ἰησοῦν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5281 ὑπομονῆς uthållighet, tålamod of endurance N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3874 παρακλήσεως tröst encouragement, N-GSF
G1325 δῴη ge, få might He give V-2AAO-3S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same P-ASN
G5426 φρονεῖν tänka to be of mind V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G0240 ἀλλήλοις varandra one another, C-DPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus, N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.