Romarbrevet 15:33

Må fridens Gud [som ger av sin frid på alla områden] vara med er alla.

Amen (det är sant och trovärdigt, låt det ske så)!


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   θεὸς   τῆς   εἰρήνης   μετὰ   πάντων   ὑμῶν,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2316 θεὸς Gud the God N-NSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1515 εἰρήνης frid of peace N-GSF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot [be] with PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G4771 ὑμῶν, du, ni, er of you. P-2GP
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.