Romarbrevet 15:32

Då ska jag med glädje komma till er, om Gud vill, och vila ut (få ny styrka och kraft) tillsammans med er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   ἐν   χαρᾷ   ἐλθὼν   πρὸς   ὑμᾶς   διὰ   θελήματος   θεοῦ   καὶ   συναναπαύσωμαι   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5479 χαρᾷ glädje joy, N-DSF
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come V-2AAP-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1223 διὰ genom, för, med, därför by [the] PREP
G2307 θελήματος vilja will N-GSN
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4875 συναναπαύσωμαι vila med I may be refreshed with V-ADS-1S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.