Romarbrevet 15:30

Jag uppmanar er, syskon (bröder och systrar i tron), för vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Παρακαλῶ   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   διὰ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   καὶ   διὰ   τῆς   ἀγάπης   τοῦ   πνεύματος,   συναγωνίσασθαί   μοι   ἐν   ταῖς   προσευχαῖς   ὑπὲρ   ἐμοῦ   πρὸς   τὸν   θεόν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλῶ be om tröst/hjälp I exhort V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0026 ἀγάπης kärlek love N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος, Ande Spirit, N-GSN
G4865 συναγωνίσασθαί kämpa tillsammans med to strive together with V-AMN
G1473 μοι jag, mig, min, mitt me P-1DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4335 προσευχαῖς bön prayers N-DPF
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me S-1SGSN
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.