Romarbrevet 15:3

Den Smorde (Messias, Kristus) tjänade ju inte [levde ju inte för att behaga] sig själv, utan som det står skrivet: Smädelserna från dem som smädar dig har fallit på mig. [Ps 69:10]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γὰρ   ὁ   Χριστὸς   οὐχ   ἑαυτῷ   ἤρεσεν   ἀλλὰ   καθὼς   γέγραπται·   οἱ   ὀνειδισμοὶ   τῶν   ὀνειδιζόντων   σε   ἐπέπεσαν   ἐπ᾽   ἐμέ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Even CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3DSM
G0700 ἤρεσεν behaga, gillade pleased, V-AAI-3S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G3680 ὀνειδισμοὶ vanära, smädelse reproaches N-NPM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G3679 ὀνειδιζόντων gå till rätta med, smäda reproaching V-PAP-GPM
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G1968 ἐπέπεσαν falla, falla över, tränga sig på fell V-AAI-3P
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G1473 ἐμέ. jag, mig, min, mitt Me.” P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.