Romarbrevet 15:29

Jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med den Smordes (Kristi) välsignelse i fullt mått.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἶδα   δὲ   ὅτι   ἐρχόμενος   πρὸς   ὑμᾶς   ἐν   πληρώματι   εὐλογίας   τοῦ   εὐαγγελίου   τοῦ   Χριστοῦ   ἐλεύσομαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming V-PNP-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4138 πληρώματι fullhet [the] fullness N-DSN
G2129 εὐλογίας välsignelse, gåva, vackert tal of the blessing N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G2098 εὐαγγελίου evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2064 ἐλεύσομαι.¶ komma, gå I will come. V-FDI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.