Romarbrevet 15:28

När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem, ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   οὖν   ἐπιτελέσας   καὶ   σφραγισάμενος   αὐτοῖς   τὸν   καρπὸν   τοῦτον   ἀπελεύσομαι   δι᾽   ὑμῶν   εἰς   τὴν   Σπανίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2005 ἐπιτελέσας slutföra, fullgöra, fullborda having finished V-AAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4972 σφραγισάμενος försegla having sealed V-AMP-NSM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASM
G0565 ἀπελεύσομαι gå, gå sin väg, gå iväg, I will set off V-FDI-1S
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4681 Σπανίαν. Spanien Spain. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.