Romarbrevet 15:26

[Församlingarna i] Makedonien [i norra Grekland] och Achaia [i södra Grekland] har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εὐδόκησαν   γὰρ   Μακεδονία   καὶ   Ἀχαΐα   κοινωνίαν   τινὰ   ποιήσασθαι   εἰς   τοὺς   πτωχοὺς   τῶν   ἁγίων   τῶν   ἐν   Ἰερουσαλήμ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2106 εὐδόκησαν ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta), Were pleased V-AAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3109 Μακεδονία Makedonien Macedonia N-NSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0882 Ἀχαΐα Achaia Achaia N-NSF-L
G2842 κοινωνίαν gemenskap, delaktighet a contribution N-ASF
G5100 τινὰ något, någon, några certain X-ASF
G4160 ποιήσασθαι göra to make V-AMN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4434 πτωχοὺς fattig poor A-APM
G3588 τῶν denna, denne among the T-GPM
G0040 ἁγίων helig saints A-GPM
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2419 Ἰερουσαλήμ· Jerusalem Jerusalem. N-DSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.