Romarbrevet 15:25

Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Νυνὶ   δὲ   πορεύομαι   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   διακονῶν   τοῖς   ἁγίοις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 Νυνὶ nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4198 πορεύομαι gå, bege sig I am going V-PNI-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem, N-ASF-L
G1247 διακονῶν betjäna ministering V-PAP-NSM
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G0040 ἁγίοις. helig saints. A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.