Romarbrevet 15:23

Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna [i Mindre Asien], och jag har längtat i många år efter att besöka er


Grekiska texten Nestle-Aland 28

νυνὶ   δὲ   μηκέτι   τόπον   ἔχων   ἐν   τοῖς   κλίμασιν   τούτοις   ἐπιποθίαν   δὲ   ἔχων   τοῦ   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς   ἀπὸ   πολλῶν   ἐτῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 νυνὶ nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no longer ADV-N
G5117 τόπον plats a place N-ASM
G2192 ἔχων ha, vara, behöva having V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G2824 κλίμασιν region regions N-DPN
G3778 τούτοις detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-DPN
G1974 ἐπιποθίαν längta (stor längtan) a great desire N-ASF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2192 ἔχων ha, vara, behöva having had V-PAP-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, for PREP
G4183 πολλῶν många, stor many A-GPN
G2094 ἐτῶν, år years, N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.