Romarbrevet 15:2

Må var och en av oss [separat – gr. hekas] tjäna [leva för att behaga] sin nästa (sin medmänniska) [3 Mos 19:18; Rom 13:8‑9], i (in i) det som är gott och till (i riktning mot) uppbyggelse. [Paulus använder här det grekiska ordet oikodome, som rent konkret står för en byggnad eller ett hem. Innebörden i uppmaningen är att ge konstruktiv kritik och hjälp som bygger upp en människa att bli ett "hem" där Gud kan ta sin boning.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἕκαστος   γάρ   ἡμῶν   τῷ   πλησίον   ἀρεσκέτω   εἰς   τὸ   ἀγαθὸν   πρὸς   οἰκοδομήν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje Each A-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G4139 πλησίον nästa neighbor ADV
G0700 ἀρεσκέτω behaga, gillade should please, V-PAM-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good, A-ASN
G4314 πρὸς till for PREP
G3619 οἰκοδομήν. uppbyggelse, byggnad edification. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.