Romarbrevet 15:17

Alltså har jag en ära i den Smorde (Messias, Kristi) Jesus i min tjänst inför Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔχω   οὖν   οὖν   καύχησιν   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τὰ   πρὸς   τὸν   θεόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 Ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2746 καύχησιν beröm, ära boasting N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-DSM-P
G3588 τὰ denna, denne in the things T-APN
G4314 πρὸς till pertaining to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν· Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.