Romarbrevet 15:16

Jag är den Smordes (Messias, Kristi) Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰς   τὸ   εἶναί   με   λειτουργὸν   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   εἰς   τὰ   ἔθνη   ἱερουργοῦντα   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   θεοῦ,   ἵνα   γένηται   ἡ   προσφορὰ   τῶν   ἐθνῶν   εὐπρόσδεκτος   ἡγιασμένη   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1510 εἶναί är to be V-PAN
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G3011 λειτουργὸν tjänare a minister N-ASM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles, N-APN
G2418 ἱερουργοῦντα vara i helig prästtjänst administering the sacred service V-PAP-ASM
G3588 τὸ denna, denne of the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma may become V-2ADS-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G4376 προσφορὰ offer offering N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, Gentiles N-GPN
G2144 εὐπρόσδεκτος väl mottagen, välbehagligt acceptable, A-NSF
G0037 ἡγιασμένη helga sanctified V-RPP-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ.¶ helig Holy. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.