Romarbrevet 15:11

Och på ett annat ställe: Lova Herren,
    alla hednafolk,
prisa honom,
    alla folk. [Ps 117:1]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πάλιν·   αἰνεῖτε   πάντα   τὰ   ἔθνη   τὸν   κύριον,   καὶ   ἐπαινεσάτωσαν   αὐτὸν   πάντες   οἱ   λαοί.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν· igen again: ADV
G0134 αἰνεῖτε prisa do praise V-PAM-2P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-VPN
G3588 τὰ denna, denne you who [are] T-VPN
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles, N-VPN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον, Herren, herre Lord; N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1867 ἐπαινεσάτωσαν berömma, prisa they should praise V-AAM-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2992 λαοί. folk peoples.” N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.