Romarbrevet 15:10

Det står också [skrivet av Mose]: Jubla, ni hednafolk,
    tillsammans med hans folk. [5 Mos 32:43]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πάλιν   λέγει·   εὐφράνθητε   ἔθνη   μετὰ   τοῦ   λαοῦ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla it says: V-PAI-3S
G2165 εὐφράνθητε glädjas, vara glad, bli glad, leva i do rejoice you V-APM-2P
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles, N-VPN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2992 λαοῦ folk people N-GSM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him.” P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.