Romarbrevet 14:5

Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. [Frågan gällde hur de skulle förhålla sig till olika former av heliga faste- och högtidsdagar (både bibliska och hedniska). För rättrogna judar var måndagar och torsdagar fastedagar. Sabbatsdagen och Herrens högtider, se 3 Mos 23, firades både av Messiastroende judar och hednakristna fram tills detta förbjöds under 400-talet.] Var och en ska vara fullt övertygad i sitt eget sinne. [Denna princip gäller lära och praktiska frågor som inte är väsentliga för tron (s.k. adiaphora – ämnen som Bibeln inte tar upp). Principen måste balanseras med 2 Tim 3:16. När Guds ord är tydligt måste personliga åsikter ge vika, men där Guds ord kan tolkas, låt var och en följa sitt samvete i respekt för de andra troende, se Rom 12:10.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃς   μὲν   γὰρ   κρίνει   ἡμέραν   παρ᾽   ἡμέραν,   ὃς   δὲ   κρίνει   πᾶσαν   ἡμέραν·   ἕκαστος   ἐν   τῷ   ἰδίῳ   νοῒ   πληροφορείσθω.  

Textus Receptus (TR)

ὃς   μὲν   γὰρ   κρίνει   ἡμέραν   παρ᾽   ἡμέραν,   ὃς   δὲ   κρίνει   πᾶσαν   ἡμέραν·   ἕκαστος   ἐν   τῷ   ἰδίῳ   νοῒ   πληροφορείσθω.  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem One
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2919 κρίνει (krino)
döma, gå till rätta judges
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2250 ἡμέραν (hemera)
dag, daglig a day
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... [to be] above
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραν, (hemera)
dag, daglig [another] day;
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem one [other]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2919 κρίνει (krino)
döma, gå till rätta judges
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G2250 ἡμέραν· (hemera)
dag, daglig day [alike].
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1538 ἕκαστος (hekastos)
var och en, alla, varje Each
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2398 ἰδίῳ (idios)
hans egna, deras egen, i enrum, din... own
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G3563 νοῒ (nous)
sinne mind,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G4135 πληροφορείσθω. (plerophoreo)
vara övertygad should be fully assured.
VERB Verb
Närvarande Passiv Imperativ Närvarande Passiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-PPM-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)