Avancerad sök

Sökresultat: 4

Kärnbibeln: (1)

Rom 14:4
Vem är du som dömer en annans tjänare [husslav]? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.

Interlinjär versionBETA: (1)

Rom 14:4
σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.
du vad är – döma främmande tjänare – ens egen Herren stå eller falla. stå men, vara stark för – Herren stå honom.

Korsreferenser: (1)

3 Mos 11:47
För att göra åtskillnad mellan det orena
och det rena
och mellan djur som kan ätas
och djur som inte kan ätas.
[Primärt har denna distinktion att göra med att särskilja det judiska folket, se Rom 14:3–15; Apg 10:9–29. Jesus förklarar all mat ren, se Mark 7:19.] ...