Romarbrevet 14:4

Vem är du som dömer en annans tjänare [husslav]? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

σὺ   τίς   εἶ   ὁ   κρίνων   ἀλλότριον   οἰκέτην;   τῷ   ἰδίῳ   κυρίῳ   στήκει   ἢ   πίπτει.   σταθήσεται   δέ,   δυνατεῖ   γὰρ   ὁ   κύριος   στῆσαι   αὐτόν.  

Textus Receptus (TR)

σὺ   τίς   εἶ   ὁ   κρίνων   ἀλλότριον   οἰκέτην;   τῷ   ἰδίῳ   κυρίῳ   στήκει   ἢ   πίπτει.   σταθήσεται   δέ,   δυνατεῖ   γὰρ   ἐστιν   ὁ   κύριος   στῆσαι   αὐτόν.  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. andra person Nominativ Singular
P-2NS
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
I-NSM
G1510 εἶ (eimi)
är are,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2919 κρίνων (krino)
döma, gå till rätta is judging
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G0245 ἀλλότριον (allotrios)
främmande, icke egen, en annans, op... another’s
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3610 οἰκέτην; (oiketes)
tjänare servant?
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne To the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2398 ἰδίῳ (idios)
hans egna, deras egen, i enrum, din... own
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G4739 στήκει (steko)
stå, stå fast he stands
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4098 πίπτει. (pipto)
falla falls.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2476 σταθήσεται (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... He will be upheld
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G1161 δέ, (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however;
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1414 δυνατεῖ (dunateo)
vara stark able is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2476 στῆσαι (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... to uphold
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)