Romarbrevet 14:8

Lever vi, så lever vi för Herren.
    Dör vi, så dör vi för Herren.
Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐάν   τε   γὰρ   ζῶμεν,   τῷ   κυρίῳ   ζῶμεν,   ἐάν   τε   ἀποθνῄσκωμεν,   τῷ   κυρίῳ   ἀποθνῄσκομεν.   ἐάν   τε   οὖν   ζῶμεν,   ἐάν   τε   ἀποθνῄσκωμεν,   τοῦ   κυρίου   ἐσμέν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐάν om If COND
G5037 τε och both CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G2198 ζῶμεν, leva, levande we shall live, V-PAS-1P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G2198 ζῶμεν, leva, levande we live; V-PAI-1P
G1437 ἐάν om if COND
G5037 τε och also CONJ
G0599 ἀποθνῄσκωμεν, dö, omkomma, vara död, döende we shall die, V-PAS-1P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G0599 ἀποθνῄσκομεν. dö, omkomma, vara död, döende we die. V-PAI-1P
G1437 ἐάν om If COND
G5037 τε och both CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2198 ζῶμεν, leva, levande we shall live, V-PAS-1P
G1437 ἐάν om if COND
G5037 τε och also CONJ
G0599 ἀποθνῄσκωμεν, dö, omkomma, vara död, döende we shall die, V-PAS-1P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord’s N-GSM
G1510 ἐσμέν. är we are. V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.