Romarbrevet 14:7

Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.
    


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδεὶς   γὰρ   ἡμῶν   ἑαυτῷ   ζῇ   καὶ   οὐδεὶς   ἑαυτῷ   ἀποθνῄσκει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to himself F-3DSM
G2198 ζῇ leva, levande lives, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to himself F-3DSM
G0599 ἀποθνῄσκει. dö, omkomma, vara död, döende dies. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.