Romarbrevet 14:4

Vem är du som dömer en annans tjänare [husslav]? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

σὺ   τίς   εἶ   ὁ   κρίνων   ἀλλότριον   οἰκέτην;   τῷ   ἰδίῳ   κυρίῳ   στήκει   ἢ   πίπτει.   σταθήσεται   δέ,   δυνατεῖ   γὰρ   ἐστιν   ὁ   κύριος   στῆσαι   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 εἶ är are, V-PAI-2S
G3588 denna, denne who T-NSM
G2919 κρίνων döma, gå till rätta is judging V-PAP-NSM
G0245 ἀλλότριον främling, andra, främmande söner another’s A-ASM
G3610 οἰκέτην; tjänare servant? N-ASM
G3588 τῷ denna, denne To the T-DSM
G2398 ἰδίῳ hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen own A-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre master N-DSM
G4739 στήκει stå, stå fast he stands V-PAI-3S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4098 πίπτει. falla falls. V-PAI-3S
G2476 σταθήσεται stå, ställa, bli avgjort, stå still He will be upheld V-FPI-3S
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however; CONJ
G1414 δυνατεῖ mäktig able is V-PAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G2476 στῆσαι stå, ställa, bli avgjort, stå still to uphold V-AAN
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.