Romarbrevet 14:3

Den som äter ska inte förakta (se ner på) den som inte äter.
Den som inte äter ska inte fördöma (döma; fälla en dom över) den som äter
    för Gud har ju tagit emot honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἐσθίων   τὸν   μὴ   ἐσθίοντα   μὴ   ἐξουθενείτω,   ὁ   δὲ   μὴ   ἐσθίων   τὸν   ἐσθίοντα   μὴ   κρινέτω·   ὁ   θεὸς   γὰρ   αὐτὸν   προσελάβετο.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G2068 ἐσθίων äta eating, V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the [one] T-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2068 ἐσθίοντα äta eating V-PAP-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1848 ἐξουθενείτω, förakta, förkasta, sakna förtroende för he should despise; V-PAM-3S
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2068 ἐσθίων äta eating, V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne him T-ASM
G2068 ἐσθίοντα äta eating V-PAP-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2919 κρινέτω· döma, gå till rätta he should judge, V-PAM-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4355 προσελάβετο. ta med has received. V-2AMI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.