Romarbrevet 14:23

Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd.

[Samvetet är inte det avgörande för vad som är rätt och fel. "Det finns en väg som verkar rätt, men som leder till döden", se Ords 14:12. Ett rent samvete gör inte att det som är fel blir rätt. Däremot kan den som gör något som är tillåtet, utifrån den kristna friheten, men som ändå tvivlar och tror att det är fel, begå en synd.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   διακρινόμενος   ἐὰν   φάγῃ   κατακέκριται,   ὅτι   οὐκ   ἐκ   πίστεως·   πᾶν   δὲ   ὃ   οὐκ   ἐκ   πίστεως   ἁμαρτία   ἐστίν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1252 διακρινόμενος tvivla, att döma, urskilja, tvista doubting, V-PMP-NSM
G1437 ἐὰν om if COND
G5315 φάγῃ äta he shall eat, V-AAS-3S
G2632 κατακέκριται, döma, fördöma has been condemned, V-RPI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because [it is] CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4102 πίστεως· tro, tillit faith; N-GSF
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3739 vem that [is] R-NSN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith, N-GSF
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G1510 ἐστίν.¶ är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.