Romarbrevet 14:20

Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   ἕνεκεν   βρώματος   κατάλυε   τὸ   ἔργον   τοῦ   θεοῦ.   πάντα   μὲν   καθαρὰ   ἀλλὰ   κακὸν   τῷ   ἀνθρώπῳ   τῷ   διὰ   προσκόμματος   ἐσθίοντι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G1752 ἕνεκεν skull, av en orsak for the sake of PREP
G1033 βρώματος mat food, N-GSN
G2647 κατάλυε upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst do destroy V-PAM-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2041 ἔργον gärning, handling work N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All things A-NPN
G3303 μὲν indeed [are] PRT
G2513 καθαρὰ ren, klar clean, A-NPN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa, [it is] wrong A-ASN
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G0444 ἀνθρώπῳ människa man N-DSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G4348 προσκόμματος stötesten a stumbling block N-GSN
G2068 ἐσθίοντι· äta eating. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.