Romarbrevet 14:17

Guds rike (kungarike) är inte mat och dryck, utan rättfärdighet (att leva rätt inför Gud) och frid och glädje i den helige Ande.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γάρ   ἐστιν   ἡ   βασιλεία   τοῦ   θεοῦ   βρῶσις   καὶ   πόσις   ἀλλὰ   δικαιοσύνη   καὶ   εἰρήνη   καὶ   χαρὰ   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1035 βρῶσις mat, rost eating N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4213 πόσις dryck drinking, N-NSF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1343 δικαιοσύνη rättfärdighet righteousness N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1515 εἰρήνη frid peace N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5479 χαρὰ glädje joy N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ· helig Holy. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.