Romarbrevet 14:15

Om din broder eller syster blir bedrövad (sårad, om du skadar deras tro) av den mat du äter, så lever (vandrar) du inte längre i kärleken [som är osjälvisk och utgivande]. Låt inte [något så trivialt som] din mat orsaka att den som den Smorde (Messias, Kristus) dog för [betalade ett oerhört högt pris för] går under (förgås).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   διὰ   βρῶμα   ὁ   ἀδελφός   σου   λυπεῖται,   οὐκέτι   κατὰ   ἀγάπην   περιπατεῖς.   μὴ   τῷ   βρώματί   σου   ἐκεῖνον   ἀπόλλυε   ὑπὲρ   οὗ   Χριστὸς   ἀπέθανεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G1033 βρῶμα mat food, N-ASN
G3588 denna, denne the T-NSM
G0080 ἀδελφός bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3076 λυπεῖται, bli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsen is grieved, V-PPI-3S
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G0026 ἀγάπην kärlek love N-ASF
G4043 περιπατεῖς. are you walking. V-PAI-2S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSN
G1033 βρώματί mat food N-DSN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1565 ἐκεῖνον den that one D-ASM
G0622 ἀπόλλυε gå under, bli dödad, vara förlorad do destroy, V-PAM-2S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G0599 ἀπέθανεν. dö, omkomma, vara död, döende died. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.