Romarbrevet 14:14

Jag vet och är i Herren Jesus helt övertygad (förvissad) om att ingenting i sig självt är ceremoniellt orent [ingen mat är oren], men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἶδα   καὶ   πέπεισμαι   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   ὅτι   οὐδὲν   κοινὸν   δι᾽   ἑαυτοῦ,   εἰ   μὴ   τῷ   λογιζομένῳ   τι   κοινὸν   εἶναι,   ἐκείνῳ   κοινόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3982 πέπεισμαι övertala, bli övertygad I have been persuaded V-RPI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing [is] A-NSN
G2839 κοινὸν gemensam, oren unclean A-NSN
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför of PREP
G1438 ἑαυτοῦ, sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself; F-3GSM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 τῷ denna, denne by the [one] T-DSM
G3049 λογιζομένῳ mena, tillräkna, räkna, se som reckoning V-PNP-DSM
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G2839 κοινὸν gemensam, oren unclean A-NSN
G1510 εἶναι, är to be, V-PAN
G1565 ἐκείνῳ den to that one D-DSM
G2839 κοινόν· gemensam, oren unclean [it is]. A-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.