Romarbrevet 14:13

Låt oss därför inte längre döma (kritisera, skylla på) varandra. Besluta er i stället för att aldrig bli en stötesten (bli ett hinder i vägen) för din broder, eller vara orsak till hans fall (agera så att han tar illa vid sig, blir sårad, upplever era handlingar som en skandal).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μηκέτι   οὖν   ἀλλήλους   κρίνωμεν,   ἀλλὰ   τοῦτο   κρίνατε   μᾶλλον,   τὸ   μὴ   τιθέναι   πρόσκομμα   τῷ   ἀδελφῷ   ἢ   σκάνδαλον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte No longer ADV-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G2919 κρίνωμεν, döma, gå till rätta shall we judge; V-PAS-1P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2919 κρίνατε döma, gå till rätta do determine V-AAM-2P
G3123 μᾶλλον, mer, hellre, i stället rather, ADV
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5087 τιθέναι sätta, lägga to put V-PAN
G4348 πρόσκομμα stötesten [any] stumbling block N-ASN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0080 ἀδελφῷ bror, pl. bröder/syskon before [your] brother, N-DSM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4625 σκάνδαλον.¶ stötesten snare. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.