Romarbrevet 14:12

Därför ska var och en av oss själv stå till svars (göra räkenskap) inför Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄρα   οὖν   ἕκαστος   ἡμῶν   περὶ   ἑαυτοῦ   λόγον   δώσει   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 Ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then, CONJ
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each A-NSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras his own F-3GSM
G3056 λόγον ord, tal account N-ASM
G1325 δώσει ge, få will give V-FAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.