Romarbrevet 14:11

För det står skrivet [Jes 45:23]: Så sant jag lever, säger Herren,
    ska alla knän böjas för mig,
och alla tungor
    ska bekänna (erkänna, ära, prisa) Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

γέγραπται   γάρ·   ζῶ   ἐγώ,   λέγει   κύριος,   ὅτι   ἐμοὶ   κάμψει   πᾶν   γόνυ,   καὶ   πᾶσα   γλῶσσα   ἐξομολογήσεται   τῷ   θεῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1125 γέγραπται skriva It has been written V-RPI-3S
G1063 γάρ· för for: CONJ
G2198 ζῶ leva, levande Live V-PAI-1S
G1473 ἐγώ, jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G2962 κύριος, Herren, herre [the] Lord, N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G2578 κάμψει böja will bow V-FAI-3S
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G1119 γόνυ, knä, knäböja knee, N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSF
G1100 γλῶσσα tunga tongue N-NSF
G1843 ἐξομολογήσεται bekänna, prisa will confess V-FMI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ.¶ Gud to God.” N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.