Romarbrevet 14:10

Varför fördömer (kritiserar) då du din broder [som äter kött eller firar en viss dag]?
Varför föraktar då du din broder [som inte äter kött och inte firar en viss dag]?

Vi ska alla stå inför Guds domstol.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

σὺ   δὲ   τί   κρίνεις   τὸν   ἀδελφόν   σου;   ἢ   καὶ   σὺ   τί   ἐξουθενεῖς   τὸν   ἀδελφόν   σου;   πάντες   γὰρ   παραστησόμεθα   τῷ   βήματι   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2919 κρίνεις döma, gå till rätta judge you V-PAI-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφόν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G4771 σου; du, ni, er or you, P-2GS
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G1848 ἐξουθενεῖς förakta, förkasta, sakna förtroende för do despise V-PAI-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφόν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G4771 σου; du, ni, er of you? P-2GS
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3936 παραστησόμεθα stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa we will stand before V-FDI-1P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G0968 βήματι domarsäte, tron judgment seat N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.