Romarbrevet 13:5

Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   ἀνάγκη   ὑποτάσσεσθαι,   οὐ   μόνον   διὰ   τὴν   ὀργὴν   ἀλλὰ   καὶ   διὰ   τὴν   συνείδησιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G0318 ἀνάγκη nödvändighet necessary [it is] N-NSF
G5293 ὑποτάσσεσθαι, underordna to be subject, V-PPN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3709 ὀργὴν vredesdomen, vrede wrath, N-ASF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4893 συνείδησιν. samvete conscience. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.