Romarbrevet 13:12

Det har varit natt länge och dagen är nästan här. Låt oss därför en gång för alla klä av oss (och skjuta bort) mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   νὺξ   προέκοψεν   ἡ   δὲ   ἡμέρα   ἤγγικεν.   ἀποθώμεθα   οὖν   τὰ   ἔργα   τοῦ   σκότους,   ἐνδυσώμεθα   δὲ   τὰ   ὅπλα   τοῦ   φωτός.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G3571 νὺξ natt, midnatt night N-NSF
G4298 προέκοψεν växa, länge, ha framgång, fortsätta is nearly over, V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2250 ἡμέρα dag, daglig the day N-NSF
G1448 ἤγγικεν. komma nära has drawn near. V-RAI-3S
G0659 ἀποθώμεθα ta av, lägga åt sidan We may cast off V-2AMS-1P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4655 σκότους, mörker of darkness; N-GSN
G1746 ἐνδυσώμεθα klä på we may put on V-AMS-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3696 ὅπλα vapen, redskap, vapenrustning armor N-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G5457 φωτός. ljus of light. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.