Romarbrevet 13:8

Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra [med Guds osjälviska, utgivande och rättfärdiga kärlek]. För den som älskar sin nästa (sin medmänniska) har uppfyllt (fullbordat) lagen [Torah – med dess budord och instruktioner]:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μηδενὶ   μηδὲν   ὀφείλετε   εἰ   μὴ   τὸ   ἀλλήλους   ἀγαπᾶν·   ὁ   γὰρ   ἀγαπῶν   τὸν   ἕτερον   νόμον   πεπλήρωκεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3367 μηδενὶ för någon, ingenting, inte, ingen To no one A-DSM
G3367 μηδὲν för någon, ingenting, inte, ingen nothing A-ASN-N
G3784 ὀφείλετε skyldig att, förpliktad att, skyldig, bunden do owe, V-PAM-2P
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G0025 ἀγαπᾶν· älska to love; V-PAN
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0025 ἀγαπῶν älska loving V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2087 ἕτερον annan, den andre, annan sak, vissa other, A-ASM
G3551 νόμον lag [the] Law N-ASM
G4137 πεπλήρωκεν· uppfylla has fulfilled. V-RAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.