Romarbrevet 13:6

Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften.

[En kristen bör underordna sig statsmakten när den inte påbjuder sådant som är direkt emot Guds ord.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   γὰρ   καὶ   φόρους   τελεῖτε·   λειτουργοὶ   γὰρ   θεοῦ   εἰσιν   εἰς   αὐτὸ   τοῦτο   προσκαρτεροῦντες.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1063 γὰρ för for, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G5411 φόρους skatt taxes N-APM
G5055 τελεῖτε· avsluta, bli klar pay you; V-PAI-2P
G3011 λειτουργοὶ tjänare servants N-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1510 εἰσιν är they are, V-PAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot upon PREP
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det this very P-ASN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de thing D-ASN
G4342 προσκαρτεροῦντες.¶ fortsätta, vänta i beredskap attending continually. V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.