Romarbrevet 13:4

Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. [Svärdet är en bild på att samhället kan behöva använda våld för att upprätta lag och ordning.] Den är en Guds tjänare, en hämnare som [när den används rätt och inte missbrukas] straffar den som gör det onda.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

θεοῦ   γὰρ   διάκονός   ἐστιν   σοὶ   εἰς   τὸ   ἀγαθόν.   ἐὰν   δὲ   τὸ   κακὸν   ποιῇς,   φοβοῦ·   οὐ   γὰρ   εἰκῇ   τὴν   μάχαιραν   φορεῖ.   θεοῦ   γὰρ   διάκονός   ἐστιν   ἔκδικος   εἰς   ὀργὴν   τῷ   τὸ   κακὸν   πράσσοντι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2316 θεοῦ Gud Of God N-GSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G1249 διάκονός tjänare, församlingstjänare, diakon servant N-NSM
G1510 ἐστιν är he is V-PAI-3S
G4771 σοὶ du, ni, er to you P-2DS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0018 ἀγαθόν. god, glädjefylld good. A-ASN
G1437 ἐὰν om If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa, evil A-ASN
G4160 ποιῇς, göra you shall do, V-PAS-2S
G5399 φοβοῦ· frukta do be afraid, V-PNM-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1500 εἰκῇ förgäves, fåfängt in vain ADV
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3162 μάχαιραν svärd sword N-ASF
G5409 φορεῖ. bära, vara iklädd he bears; V-PAI-3S
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G1249 διάκονός tjänare, församlingstjänare, diakon a servant N-NSM
G1510 ἐστιν är He is, V-PAI-3S
G1558 ἔκδικος hämnare an avenger A-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3709 ὀργὴν vredesdomen, vrede wrath N-ASF
G3588 τῷ denna, denne to the [one] T-DSM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa, evil A-ASN
G4238 πράσσοντι. göra, utföra doing. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.