Romarbrevet 13:4

Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. [Svärdet är en bild på att samhället kan behöva använda våld för att upprätta lag och ordning.] Den är en Guds tjänare, en hämnare som [när den används rätt och inte missbrukas] straffar den som gör det onda.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

θεοῦ   γὰρ   διάκονός   ἐστιν   σοὶ   εἰς   τὸ   ἀγαθόν.   ἐὰν   δὲ   τὸ   κακὸν   ποιῇς,   φοβοῦ·   οὐ   γὰρ   εἰκῇ   τὴν   μάχαιραν   φορεῖ.   θεοῦ   γὰρ   διάκονός   ἐστιν   ἔκδικος   εἰς   ὀργὴν   τῷ   τὸ   κακὸν   πράσσοντι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2316 θεοῦ (theos)
Gud Of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1249 διάκονός (diakonos)
tjänare, församlingstjänare, diakon... servant
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är he is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0018 ἀγαθόν. (agathos)
god, gott good.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2556 κακὸν (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G4160 ποιῇς, (poieo)
göra you shall do,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Sing. andra person Singular
V-PAS-2S
G5399 φοβοῦ· (phobeo)
frukta do be afraid,
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PNM-2S
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1500 εἰκῇ (eike)
förgäves, fåfängt in vain
Adverb Adverb
ADV
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G3162 μάχαιραν (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv sword
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G5409 φορεῖ. (phoreo)
bära, vara iklädd he bears;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1249 διάκονός (diakonos)
tjänare, församlingstjänare, diakon... a servant
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1558 ἔκδικος (ekdikos)
berättigad att hämnas, straffa an avenger
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3709 ὀργὴν (orge)
vredesdomen, vrede wrath
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne to the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2556 κακὸν (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G4238 πράσσοντι. (prasso)
göra, utföra doing.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
V-PAP-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)