Romarbrevet 13:2

Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥστε   ὁ   ἀντιτασσόμενος   τῇ   ἐξουσίᾳ   τῇ   τοῦ   θεοῦ   διαταγῇ   ἀνθέστηκεν·   οἱ   δὲ   ἀνθεστηκότες   ἑαυτοῖς   κρίμα   λήμψονται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε så att Therefore CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G0498 ἀντιτασσόμενος gick emot, opponerade sig resisting V-PMP-NSM
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1849 ἐξουσίᾳ makt, auktoritet authority, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1296 διαταγῇ förmedla, förordna ordinance N-DSF
G0436 ἀνθέστηκεν· stå emot has resisted; V-RAI-3S
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0436 ἀνθεστηκότες stå emot having resisted V-RAP-NPM
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras upon themselves F-3DPM
G2917 κρίμα dom judgment N-ASN
G2983 λήμψονται. få, ta will bring. V-FDI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.