Romarbrevet 13:14

Iklä er i stället Herren Jesus den Smorde (Messias, Kristus), och mata inte (förse inte; ha inte omsorg om) köttets [passionerade] begär [plural; som kommer av den syndfulla naturen].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐνδύσασθε   τὸν   κύριον   Ἰησοῦν   Χριστὸν   καὶ   τῆς   σαρκὸς   πρόνοιαν   μὴ   ποιεῖσθε   εἰς   ἐπιθυμίας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1746 ἐνδύσασθε klä på do put on V-AMM-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον Herren, herre Lord N-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ, N-ASM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh N-GSF
G4307 πρόνοιαν mata, förse, ha omsorg om provision N-ASF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4160 ποιεῖσθε göra do make V-PMM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G1939 ἐπιθυμίας.¶ begär desires. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.