Romarbrevet 13:13

Låt oss leva (vandra, uppföra oss) på ett värdigt (anständigt, passande) sätt som hör dagen till (som tål att granskas i ljuset), inte i festande (dryckesslag, upplopp)
    och fylleri (drogmissbruk),
inte i sexuell lössläppthet (grekiska ordet för rum/säng, syftar på ett liv med många lösa sexuella relationer)
    och sensualitet (lösaktighet, egen njutningslystnad utan några moraliska gränser),
inte i strid (grupperingar, gräl)
    och avund (viljan att få vad någon annan har, med den sjuka önskan att också den andre ska förlora det den har).

[Uppräkningen har tre kategorier av synder. Varje kategori beskrivs med två ord. Det första ordet visar på det synliga resultatet, medan den andra ordet visar på drivkraften bakom. De fyra första orden är i plural, de två sista i singular.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   ἐν   ἡμέρᾳ   εὐσχημόνως   περιπατήσωμεν,   μὴ   κώμοις   καὶ   μέθαις,   μὴ   κοίταις   καὶ   ἀσελγείαις,   μὴ   ἔριδι   καὶ   ζήλῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som As CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig daytime, N-DSF
G2156 εὐσχημόνως värdig properly ADV
G4043 περιπατήσωμεν, we may walk, V-AAS-1P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2970 κώμοις vilt leverne in reveling N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3178 μέθαις, rus, fylla in drinking, N-DPF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2845 κοίταις säng, kammare in sexual immorality N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0766 ἀσελγείαις, orgier in sensuality, N-DPF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2054 ἔριδι strid, stridigheter in dissension N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2205 ζήλῳ· brinnande iver, nitälskan, avund, iver in jealousy. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.