Romarbrevet 13:11

Gör detta [älska din nästa som dig själv, se vers 8‑10], eftersom ni mycket väl vet vilken slags tid det är (vilken allvarlig tid det är när avgörande beslut måste tas). [Efter pingstdagen började vår tidsålder, som kallas nådens eller församlingens tidsålder. När Jesus kommer tillbaka börjar nästa tidsålder, tusenårsriket.]
    Nu är det hög tid för er att vakna upp ur er sömn (komma till insikt om verkligheten), för frälsningen (den slutgiltiga räddningen) är närmare oss nu än när vi först kom till tro.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   τοῦτο   εἰδότες   τὸν   καιρόν,   ὅτι   ὥρα   ἤδη   ὑμᾶς   ἐξ   ὕπνου   ἐγερθῆναι·   νῦν   γὰρ   ἐγγύτερον   ἡμῶν   ἡ   σωτηρία   ἢ   ὅτε   ἐπιστεύσαμεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G1492 εἰδότες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2540 καιρόν, tid, rätt tid, tillfälle time, N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom that [it is the] CONJ
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G4771 ὑμᾶς du, ni, er [for] you P-2AP
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G5258 ὕπνου sömn sleep N-GSM
G1453 ἐγερθῆναι· vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka to awaken; V-APN
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G1452 ἐγγύτερον närmare nearer ADV
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt [is] of us P-1GP
G3588 denna, denne the T-NSF
G4991 σωτηρία frälsning salvation N-NSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G3753 ὅτε när, medans when first CONJ
G4100 ἐπιστεύσαμεν· att tro we believed. V-AAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.