Romarbrevet 12:14

[Följande uppmaningar handlar om hur man ska bemöta andra människor.]

Välsigna (tala väl om) dem som förföljer er,
    välsigna (tala väl om) dem och förbanna dem inte.

["Välsigna" betyder att tala väl om någon. Denna vers ger ledning i hur vi ska agera när människor, både troende och icke-troende, behandlar oss illa. Tala inte illa om dem, utan be att de får uppleva Guds välsignelser. Kärleken önskar alltid det bästa för människor oavsett vem de är. Den gamla naturen vill förbanna, men Gud önskar att vi ber honom att välsigna dem, se Matt 5:44; Luk 6:28; Apg 7:60; 1 Kor 4:12.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εὐλογεῖτε   τοὺς   διώκοντας   ὑμᾶς·   εὐλογεῖτε   καὶ   μὴ   καταρᾶσθε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2127 εὐλογεῖτε välsigna, prisa do bless V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G1377 διώκοντας förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse persecuting V-PAP-APM
G4771 ὑμᾶς· du, ni, er you. P-2AP
G2127 εὐλογεῖτε välsigna, prisa do bless V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2672 καταρᾶσθε. förbanna do curse; V-PNM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.