Romarbrevet 12:5

så utgör vi, fast vi är många, en enda kropp i den Smorde (Messias, Kristus), och individuellt är vi delar som hör ihop med varandra. [Vi är beroende av varandra.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οὕτως   οἱ   πολλοὶ   ἓν   σῶμά   ἐσμεν   ἐν   Χριστῷ,   τὸ   δὲ   καθ᾽   εἷς   ἀλλήλων   μέλη.¶  

Textus Receptus (TR)

οὕτως   οἱ   πολλοὶ   ἓν   σῶμά   ἐσμεν   ἐν   Χριστῷ,   τὸ   δὲ   καθ᾽   εἷς   ἀλλήλων   μέλη.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 13 ord, NA har 14 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel) , houtos)
så, således, till och med så, på de... so
Adverb Adverb
ADV
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor many,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G4983 σῶμά (soma)
kropp body
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G1510 ἐσμεν (eimi)
är we are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ;
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Titel Titel
N-DSM-T
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2596 καθ᾽ (kata)
enligt, mot, i individually
Preposition Preposition
PREP
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G0240 ἀλλήλων (allelon)
varandra of another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
C-GPM
G3196 μέλη.¶ (melos)
lem, kroppsdel, kropp members.
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)