Romarbrevet 12:3

För genom den nåd som jag har fått, säger jag till var och en av er att inte ha högre tankar om dig själv och din betydelse [och den gåva du fått] än sig bör. Bedöm i stället din förmåga på rätt sätt, utifrån det mått av tro som Gud har gett till var och en.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   γὰρ   διὰ   τῆς   χάριτος   τῆς   δοθείσης   μοι   παντὶ   τῷ   ὄντι   ἐν   ὑμῖν,   μὴ   ὑπερφρονεῖν   παρ᾽   ὃ   δεῖ   φρονεῖν,   ἀλλὰ   φρονεῖν   εἰς   τὸ   σωφρονεῖν,   ἑκάστῳ   ὡς   ὁ   θεὸς   ἐμέρισεν   μέτρον   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5485 χάριτος nåd grace N-GSF
G3588 τῆς denna, denne which T-GSF
G1325 δοθείσης ge, få having been given V-APP-GSF
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G1510 ὄντι är is being V-PAP-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5252 ὑπερφρονεῖν ha för höga tankar to be high-minded V-PAN
G3844 παρ᾽ av, för, från, på above PREP
G3739 vem what R-ASN
G1210 δεῖ binda it behooves [you] V-PAI-3S
G5426 φρονεῖν, tänka to think, V-PAN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G5426 φρονεῖν tänka to think V-PAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot so as PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G4993 σωφρονεῖν, vara vid sina sinnen, vara klar i huvudet, vara nykter to be sober-minded, V-PAN
G1538 ἑκάστῳ var och en, alla, varje to each A-DSM
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3307 ἐμέρισεν splittra, tilldela has allotted V-AAI-3S
G3358 μέτρον mått a measure N-ASN
G4102 πίστεως. tro, tillit of faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.