Romarbrevet 12:20

Men om din fiende är hungrig,
    ge honom att äta,
om han är törstig,
    ge honom att dricka.
Då samlar du glödande kol på hans huvud.

[Vad menas med att "samla glödande kol på någons huvud"? Är det att skapa en brännande smärta på din fiendes huvud? Utifrån sammanhanget måste det leda till något positivt eftersom nästa vers talar om att besegra det onda med det goda. Paulus var väl förankrad i Gamla testamentet och citerar här Ords 25:21‑22 där detta ordspråk ingår i ett stycke med flera ordspråk där något fysiskt beskriver något emotionellt. Att ta av sig sina ytterkläder en kall dag illustrerar hur opassande det är att sjunga glada sånger till någon som har sorg, se Ords 25:20. Skvaller jämförs med nordanvinden i Ords 25:23.
    På samma sätt talar de glödande kolen om det känslomässiga obehag din fiende känner när hans samvete väcks till liv när du behandlar honom väl. De goda gärningarna bränner i hans samvete över den orätt han gjort dig och leder förhoppningsvis till att han ångrar sig och återupprättas.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐὰν   πεινᾷ   ὁ   ἐχθρός   σου,   ψώμιζε   αὐτόν·   ἐὰν   διψᾷ,   πότιζε   αὐτόν·   τοῦτο   γὰρ   ποιῶν   ἄνθρακας   πυρὸς   σωρεύσεις   ἐπὶ   τὴν   κεφαλὴν   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men On the contrary, CONJ
G1437 ἐὰν om If COND
G3983 πεινᾷ vara hungrig shall hunger V-PAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2190 ἐχθρός fiende enemy N-NSM
G4771 σου, du, ni, er of you, P-2GS
G5595 ψώμιζε mata do feed V-PAM-2S
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him; P-ASM
G1437 ἐὰν om if COND
G1372 διψᾷ, törst he shall thirst, V-PAS-3S
G4222 πότιζε ge att dricka do give drink V-PAM-2S
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him; P-ASM
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G4160 ποιῶν göra doing, V-PAP-NSM
G0440 ἄνθρακας glödande kol coals N-APM
G4442 πυρὸς eld of fire N-GSN
G4987 σωρεύσεις tynga, överväldiga you will heap V-FAI-2S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2776 κεφαλὴν huvud head N-ASF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him.” P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.