Romarbrevet 12:2

Och anpassa er inte (låt er inte formas)
    efter den här tidsåldern [identifiera er inte med detta världssystems yttre uttryck, mönster och ideologier],
utan låt er förvandlas (förnyas inifrån; inta en helt ny form)
    genom sinnets (era tankars) förnyelse [Ef 4:22‑24],
så att ni kan pröva (undersöka, analysera, urskilja och sedan avgöra) vad som är Guds vilja [fullständiga önskan, vilja, plan och syfte]:
    det som är gott
    och välbehagligt
    och fullkomligt. [Här används grekiskans starkaste ord för förvandling, metamorpho. Samma ord beskriver Jesu förvandling på förklaringsberget, se Mark 9:2‑3. Metamorfos är inom biologin den process som inträder när ett ägg utvecklas till en larv som förpuppas och sedan förvandlas till en fjäril. En lika stor förändring sker med våra tankar när de förnyas!]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   μὴ   συσχηματίζεσθε   τῷ   αἰῶνι   τούτῳ,   ἀλλὰ   μεταμορφοῦσθε   τῇ   ἀνακαινώσει   τοῦ   νοὸς   ὑμῶν   εἰς   τὸ   δοκιμάζειν   ὑμᾶς   τί   τὸ   θέλημα   τοῦ   θεοῦ   τὸ   ἀγαθὸν   καὶ   εὐάρεστον   καὶ   τέλειον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4964 συσχηματίζεσθε anpassa sig till, forma sig efter do be conformed V-PEM-2P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G0165 αἰῶνι evigt, för alltid age N-DSM
G3778 τούτῳ, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-DSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3339 μεταμορφοῦσθε förvandla do be transformed V-PPM-2P
G3588 τῇ denna, denne by the T-DSF
G0342 ἀνακαινώσει förnyelse renewing N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3563 νοὸς sinne mind, N-GSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1381 δοκιμάζειν pröva, avgöra, utvärdera to prove V-PAN
G4771 ὑμᾶς du, ni, er by you, P-2AP
G5101 τί vad, vilken, vem what [is] I-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2307 θέλημα vilja will N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2101 εὐάρεστον välbehaglig well-pleasing A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5046 τέλειον. fullkomlig perfect. A-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.