Romarbrevet 12:19

Ta inte rätten i egna händer (hämnas inte), mina älskade vänner, lämna i stället utrymme (vägen öppen) för straffdomen [Guds vrede mot synden]. För det står: "Hämnden är min, jag ska straffa (ge en rättvis dom), säger Herren."
[5 Mos 32:35] [Befriad från hämndbegär kan man i stället vara god mot sin fiende.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   ἑαυτοὺς   ἐκδικοῦντες,   ἀγαπητοί,   ἀλλὰ   δότε   τόπον   τῇ   ὀργῇ·   γέγραπται   γάρ·   ἐμοὶ   ἐκδίκησις,   ἐγὼ   ἀνταποδώσω,   λέγει   κύριος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen never PRT-N
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G1556 ἐκδικοῦντες, skaffa rätt, straffa, hämnd avenging, V-PAP-NPM
G0027 ἀγαπητοί, älskad beloved; A-VPM
G0235 ἀλλὰ men instead CONJ
G1325 δότε ge, få do give V-2AAM-2P
G5117 τόπον plats place N-ASM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G3709 ὀργῇ· vredesdomen, vrede to wrath; N-DSF
G1125 γέγραπται skriva it has been written V-RPI-3S
G1063 γάρ· för for: CONJ
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Mine [is] P-1DS
G1557 ἐκδίκησις, skaffa rätt, vedergällning, bestraffning vengeance, N-NSF
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0467 ἀνταποδώσω, återbetala. vedergälla, utkräva will repay, V-FAI-1S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says [the] V-PAI-3S
G2962 κύριος. Herren, herre Lord.” N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.