Romarbrevet 12:18

Om det är möjligt, och så mycket det beror på er, lev i frid med alla människor.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δυνατόν,   τὸ   ἐξ   ὑμῶν   μετὰ   πάντων   ἀνθρώπων   εἰρηνεύοντες,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1415 δυνατόν, möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft possible A-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you, P-2GP
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa men N-GPM
G1514 εἰρηνεύοντες, hålla frid, hålla fred living at peace; V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.